Skip to main content

El document presenta els fonaments d’un impost sobre plàstic a escala de la UE i analitza en quin moment de la cadena de valor es pot aplicar. Es presenten diverses alternatives relacionades amb la naturalesa jurídica i l’organització de l’instrument proposat, i la seva interacció amb el marc normatiu de la UE i les normes de gestió de residus.

Els impactes de l’impost es discuteixen en termes d’ingressos, competitivitat, plàstics més afectats i efectes ambientals positius. Algunes recomanacions es presenten en relació amb els tipus impositius, crèdits fiscals i exempcions.

autoria

Fundació ENT

data

2018

client

Zero Waste Europe