Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Research paper on a European tax on plastics
| Projectes| 14/11/2018

El document presenta els fonaments d’un impost sobre plàstic a escala de la UE i analitza en quin moment de la cadena de valor es pot aplicar. Es presenten diverses alternatives relacionades amb la naturalesa jurídica i l’organització de l’instrument proposat, i la seva interacció amb el marc normatiu de la UE i les normes de gestió de residus.

Els impactes de l’impost es discuteixen en termes d’ingressos, competitivitat, plàstics més afectats i efectes ambientals positius. Algunes recomanacions es presenten en relació amb els tipus impositius, crèdits fiscals i exempcions.

Autoria
Fundació ENT
Data
2018
Client
Zero Waste Europe
Accés a l’informe