Aquest projecte, encarregat per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), va consistir en identificar els principals reptes i oportunitats comercials del procés d’adaptació que s’haurà de realitzar a Catalunya com a conseqüència del canvi climàtic.

Per a fer-ho es va realitzar una revisió de la literatura però també es van realitzar entrevistes als principals agents clau implicats en el procés d’adaptació al canvi climàtic a Catalunya.

autoria

ENT environment & management

data

2012

client

Oficina Catalana del Canvi Climàtic