Una transició energètica cap a fonts d’energia neta reduiria els impactes ambientals. Una proposta per desencadenar aquesta transició energètica és utilitzar instruments econòmics, particularment impostos ambientals. Aquesta investigació estudia l’impacte potencial dels impostos sobre l’electricitat en el medi ambient i l’economia. Utilitzant un model dinàmic d’equilibri general computable per a Espanya amb extensions energètiques i ambientals, valorem el seu impacte actual sobre el creixement del PIB, l’ús de l’energia i un conjunt de diferents emissions de contaminants. Posteriorment, proposem una reforma que fomenti una transició energètica cap a energies netes i avaluem el seu impacte econòmic i ambiental. Trobem que gravant només la producció d’electricitat per carbó, petroli i gas natural pot ser millor per al medi ambient i l’economia que gravar totes les formes de producció elèctrica en un context neutral pel que fa a la recaptació. A més, la producció d’electricitat per biomassa, encara que és considerada renovable, és una font important d’emissions contaminants i, en aquests termes, hauria de tenir menys importància en una transició energètica.

autoria

Jaume Freire , Ignasi Puig

data

2018

publicació

Energy Economics

referència bibliogràfica

Freire-González, J., Puig-Ventosa, I. (2018) Reformulating taxes for an energy transition. Energy Economics, 78: 312-323.