L’agricultura és un sistema complex i una activitat global que afecta les vides de milers de milions de persones. La baixa productivitat agrícola, per exemple, pot conduir a la fam, té un impacte en les borses de valors o preus dels aliments, que al seu torn pot desencadenar esdeveniments polítics. Moltes variables poden afectar l’agricultura i per tant els mitjans de vida de les persones i el medi ambient, com ara el clima o la disponibilitat d’aigua, així com les decisions polítiques o l’economia. Per tant, les polítiques agrícoles tenen greus conseqüències per a la seguretat alimentària, la pobresa, la pèrdua de biodiversitat, l’escalfament global i la disponibilitat d’aigua dolça.

autoria

Miquel Ortega

data

2011

publicació

EMBO Reports

referència bibliogràfica

Rivera-Ferre, M., Ortega, M. (2011) Recognising ignorance in decision-making. EMBO Reports, 12: 393-397.