Aquest estudi de cas examina els impactes de dos crèdits fiscals a Espanya: una per a les inversions en R + D i l’altre per a les inversions en actius relacionats amb el medi ambient. La deducció per inversions mediambientals no sembla induir a la innovació, en part a causa del fet que el crèdit fiscal podria ser activat per a les inversions necessàries per complir amb les polítiques ambientals existents. D’altra banda, el crèdit fiscal a la R + D sembla facilitar la innovació ambiental, vist el nombre d’empreses que van fer ús de la deducció de les inversions ambientals després d’haver utilitzat la deducció d’R + D.

autoria

Ignasi Puig

data

2010

publicació

OECD

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2010) R&D and Environmental Investments Tax Credits in Spain, annex E, p. 197-208, in “Taxation, Innovation and the Environment”, OECD. Paris.