Publicades 10 receptes de cuina catalana en les que es recull el resultat obtingut de l’ús de la calculadora del Valor dels Aliments. Amb aquesta informació es pretén posar en valor que el malbaratament alimentari, a banda dels residus generats, porta associat el malbaratament de recursos necessaris per a la producció dels aliments malbaratats, a més dels diners invertits en la seva compra.
La iniciativa forma part del projecte “Eines per a la reflexió sobre el valor dels aliments”. El projecte es duu a terme conjuntament amb l’Associació Naturalistes de Girona i amb el finançament de l’Agència de Residus de Catalunya. El projecte es planteja com a continuïtat del projecte “El valor dels aliments”. Mitjançant l’ús d’indicadors ambientals de producció alimentària (p.e., consum d’aigua, petjada de carboni, etc.) i incorporant els factors cultural i econòmic (p.e., orígens del plat o aliment, valor econòmic, etc.) s’ha creat una metodologia que posa de relleu el valor dels aliments.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]

Publicadas 10 recetas de cocina catalana en las que se recoge el resultado obtenido del uso de la calculadora del Valor de los Alimentos. Con esta información se pretende poner en valor que el derroche alimentario, aparte de los residuos generados, lleva asociado el desperdicio de recursos necesarios para la producción de los alimentos desperdiciados, además del dinero invertido en su compra.
La iniciativa forma parte del proyecto “Herramientas para la reflexión sobre el valor de los alimentos”. El proyecto se lleva a cabo conjuntamente con la Asociación Naturalistas de Girona y con la financiación de la Agencia de Residuos de Cataluña. El proyecto se plantea como continuidad del proyecto “El valor de los alimentos”. Mediante el uso de indicadores ambientales de producción alimentaria (por ejemplo, consumo de agua, huella de carbono, etc.) e incorporando los factores cultural y económico (por ejemplo, orígen del plato o alimento, valor económico, etc.) se ha creado una metodología que pone de relieve el valor de los alimentos.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]