L’OCDE ha publicat l’informe final “Cap a un marc estratègic nacional per a l’economia circular a la República Txeca”. Rosaria Chifari, Ignasi Puig Ventosa i Sergio Sastre Sanz (ENT Environment & Management) van contribuir-hi amb una anàlisi sobre consum i consumidors en una economia circular. Aquest projecte va ser cofinançat per la Unió Europea a través de el Programa de Suport a la Reforma Estructural.