Skip to main content

El projecte ha finalitzat amb la publicació de l’informe “Environmental Tax Policy Review of Andalusia”, en el qual ENT ha realitzat la part corresponent a gestió de residus i economia circular.

Aquest projecte va consistir en la revisió de les ecotaxes existents a Andalusia, avaluar-ne l’alineació amb el seu objectiu de millorar la qualitat ambiental, augmentar els ingressos i comptabilitzar les preocupacions de distribució, i discutir possibles intervencions fiscals addicionals, amb l’objectiu d’identificar les opcions d’una reforma estratègica.

L’informe s’ha realitzat per l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OECD), ha comptat amb la participació de la Junta de Andalucía i ha estat finançat per la Unió Europea.