El Senat espanyol acaba de publicar l’informe de la “Ponencia de estudio para la evaluación de diversos aspectos en materia de residuos y el análisis de los objetivos cumplidos y de la estrategia a seguir en el marco de la Unión Europea”, en la qual va comparèixer Ignasi Puig Ventosa (ENT).

Ignasi Puig va comparèixer el passat 5 de febrer de 2015 davant aquesta ponència d’estudi del Senat, que tenia per objectiu elaborar un informe sobre la gestió dels residus a l’Estat i l’estratègia de futur a seguir. La ponència d’estudi fou constituïda en el si de la Comissió de Medi Ambient i Canvi Climàtic d’aquest òrgan legislatiu.
L’informe, publicat aquesta setmana, recull un bon nombre de les aportacions de la compareixença del membre d’ENT: reflexions sobre els costos de la gestió dels residus i la seva relació amb la fiscalitat, la prevenció de residus com a estratègia o iniciatives exitoses com la recollida selectiva Porta a Porta, mesures de fiscalitat ambiental, bolquers reutilitzables, etc.

 

Consulta l’informe

Compareixença d’Ignasi Puig