El Senat espanyol acaba de publicar l’informe de la “Ponencia de estudio para la evaluación de diversos aspectos en materia de residuos y el análisis de los objetivos cumplidos y de la estrategia a seguir en el marco de la Unión Europea”, en la qual va comparèixer Ignasi Puig Ventosa (ENT).
Ignasi Puig va comparèixer el passat 5 de febrer de 2015 davant aquesta ponència d’estudi del Senat, que tenia per objectiu elaborar un informe sobre la gestió dels residus a l’Estat i l’estratègia de futur a seguir. La ponència d’estudi fou constituïda en el si de la Comissió de Medi Ambient i Canvi Climàtic d’aquest òrgan legislatiu.
L’informe, publicat aquesta setmana, recull un bon nombre de les aportacions de la compareixença del membre d’ENT: reflexions sobre els costos de la gestió dels residus i la seva relació amb la fiscalitat, la prevenció de residus com a estratègia o iniciatives exitoses com la recollida selectiva Porta a Porta, mesures de fiscalitat ambiental, bolquers reutilitzables, etc.
[link]Consulta l’informe[/link] [link]Compareixença d’Ignasi Puig[/link] [catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]El Senado español acaba de publicar el informe de la “Ponencia de estudio para la Evaluación de varios aspectos en materia de residuos y el análisis de los Objetivos cumplidos y de la estrategia a seguir en el marco de la Unión Europea”, en la que compareció Ignasi Puig Ventosa (ENT).
Ignasi Puig compareció el pasado 5 de febrero de 2015 ante esta ponencia de estudio del Senado, que tenía por objetivo elaborar un informe sobre la gestión de los residuos en el Estado y la estrategia de futuro a seguir. La ponencia de estudio fue constituida en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de este órgano legislativo.
El informe, publicado esta semana, recoge un buen número de las aportaciones de la comparecencia del miembro de ENT: reflexiones sobre los costes de la gestión de los residuos y su relación con la fiscalidad, la prevención de residuos como estrategia o iniciativas exitosas como la recogida selectiva Puerta a Puerta, medidas de fiscalidad ambiental, pañales reutilizables, etc.
[link]Consulta el informe[/link] [link]Comparecencia de Ignasi Puig[/link] [catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]