La Comissió Europea ha publicat l’informe ‘Capacity building, programmatic development and communication in the field of environmental taxation and budgetary reform’ liderat per l’Institute of European Environmental Policies i en el qual ENT Environment & Management va participar com a membre del Consorci que va desenvolupar el projecte.
Podeu descarregar l’informe complet, un resum executiu separat i l’inventari de més de 350 instruments independents de mercat identificats en els Estats membres de la UE aquí:
https://ieep.eu/publications/building-civil-society-capacity-to-support-environmental-tax-reform
Les presentacions de la conferència final de l’estudi, celebrada a Brussel·les a l’octubre de 2017, juntament amb un resum de les discussions del dia, es poden descarregar aquí:
https://ieep.eu/news/brussels-conference-to-launch-results-of-major-environmental-taxation-study
ENT va presentar el cas de l’impost espanyol sobre gasos fluorats d’efecte hivernacle:
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/8eaa1a47-a871-4b28-8a6a-fdc872c55f9c/3%20Ignasi%20Puig.pdf?v=63680923236)
Les versions finals dels 40 estudis de casos seleccionats en el projecte es poden descarregar aquí:
https://ieep.eu/publications/new-suite-of-40-case-studies-on-environmental-fiscal-reform
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]La Comisión Europea ha publicado el informe ‘Capacity building, programmatic development and communication in the field of environmental taxation and budgetary reform’ liderado por el Institute of European Environmental Policies y en el que ENT Environment & Management participó como miembro del Consorcio que desarrolló el proyecto.
Podeis descargar el informe completo, un resumen ejecutivo separado y un inventario de más de 350 instrumentos independientes de mercado identificados en los Estados miembros de la UE aquí:
https://ieep.eu/publications/building-civil-society-capacity-to-support-environmental-tax-reform
Las presentaciones de la conferencia final del estudio, celebrada en Bruselas en octubre de 2017, junto con un resumen de los debates del dia, se pueden descargar aquí:
https://ieep.eu/news/brussels-conference-to-launch-results-of-major-environmental-taxation-study
ENT presentó el caso del impuesto español sobre gases fluorados de efecto invernadero:
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/8eaa1a47-a871-4b28-8a6a-fdc872c55f9c/3%20Ignasi%20Puig.pdf?v=63680923236
Las versions finales de los 40 estudios de casos seleccionados en el proyecto se pueden descargar aquí:
https://ieep.eu/publications/new-suite-of-40-case-studies-on-environmental-fiscal-reform
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]The European Commission has published the report ‘Capacity building, programmatic development and communication in the field of environmental taxation and budgetary reform’ led by the Institute of European Environmental Policies, and in which ENT Environment & Management participated as a member of the Consortium that developed the project.
You can download the full report, a separate executive summary, and the inventory of over 350 separate market-based instruments identified across the EU Member States, here:
https://ieep.eu/publications/building-civil-society-capacity-to-support-environmental-tax-reform
The presentations from the final conference for the study, held in Brussels in October 2017, together with a summary of discussions on the day, can be downloaded here:
https://ieep.eu/news/brussels-conference-to-launch-results-of-major-environmental-taxation-study
ENT presented the case of the Spanish Tax on Fluorinated Greenhouse Gases:
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/8eaa1a47-a871-4b28-8a6a-fdc872c55f9c/3%20Ignasi%20Puig.pdf?v=63680923236
The final versions of the 40 case studies selected in the project can be downloaded here:
https://ieep.eu/publications/new-suite-of-40-case-studies-on-environmental-fiscal-reform
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]