Recentment s’ha publicat l’informe ‘Anàlisi de les necessitats d’R+D+I en nous materials per a envasos de begudes i per augmentar el percentatge de plàstic reciclat en nous envasos’, que ENT va elaborar per encàrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. L’informe recull les problemàtiques que dificulten l’augment de plàstic reciclat al sector de begudes i identifica les necessitats de recerca i innovació per donar resposta als reptes actuals del sector.

Mitjançant entrevistes i workshops amb les organitzacions que formen part de la cadena de valor dels envasos de plàstic de beguda a Catalunya, es detecta la necessitat de desenvolupar un nou sistema de recollida que separi envàs alimentari de no alimentari i millori la quantitat i qualitat de la recollida d’envasos. Aquest estudi, que es va desenvolupar dins del projecte Interreg CircE (European Regions towards Circular Economy), recull també la percepció del sector de les necessitats d’un estudi del comportament dels envasos a les plantes de selecció d’envasos i de reciclatge, així com d’estudiar les possibilitats normatives que obliguin al distribuïdor a garantir que allò posat al mercat pugui ser reciclat. En total es van identificar 16 necessitats d’R+D+I diverses per donar solució a les problemàtiques actuals del sector entre les que hi ha per exemple, estudiar quins són els drets dels consumidors respecte a la publicitat enganyosa, desenvolupar guies d’ecodisseny, estudiar la possible estandarització dels envasos de plàstic, re-pensar el model d’adjudicacions de les bales, desenvolupar mètodes de càlcul i sistemes per a l’obtenció de dades per estimar ratis de reciclatge, desenvolupar eines per a la traçabilitat dels envasos i residus d’envasos o la creació del Hub del plàstic, entre d’altres.