Skip to main content

Es publica l’estudi elaborat per ENT “Incidència econòmica de la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle provinents dels sectors difusos a Catalunya”.

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic va encarregar un estudi a ENT que avalua la correlació entre el creixement econòmic i l’evolució de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Les conclusions del treball estimen que més enllà de les dades numèriques concretes que llança el model, una conclusió important és que un retorn a taxes positives de creixement econòmic del PIB per càpita provocaria increments de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, mantenint constants la resta de factors. Això obliga a no relaxar les polítiques climàtiques, malgrat les reduccions d’emissions observades durant el període de crisi econòmica.

Accés a l’estudi