Ignasi Puig Ventosa, Rosaria Chifari, Luís Campos Rodrigues i Sergio Sastre Sanz són els membres d’ENT que han contribuït a l’estudi “Green taxation and other economic instruments – Internalising environmental costs to make the polluter pay”. L’estudi, publicat aquest 12 de novembre, ha estat liderat per l’Institute for European Environmental Policy (IEEP) per encàrrec de la DG de Medi Ambient de la Comissió Europea.

Aquest estudi proporciona càlculs dels costos externs associats a la contaminació atmosfèrica i les emissions de gasos d’efecte hivernacle, la contaminació de l’aigua, el tractament de residus, l’escassetat d’aigua i la pèrdua de biodiversitat a la UE, i fins a quin punt aquests costos s’internalitzen en la fiscalitat i altres instruments econòmics de la UE. Els resultats indiquen que, en gran mesura, actualment no s’obliga a pagar els contaminants de la UE. S’avaluen una sèrie d’impostos ambientals potencials i altres instruments econòmics, i es presenten els resultats de nous models macroeconòmics que indiquen que un ús més ampli d’aquestes mesures, amb els ingressos utilitzats per reduir la fiscalitat laboral, pot produir impactes positius sobre el PIB de la UE, l’ocupació i els ingressos reals de les llars.

Enllaç a l'estudi