En el marc del projecte “Assistència tècnica per a la millora de la gestió de residus municipals de la Mancomunidad de Municipios del Valle alto (Bolívia)”, finançat per la Diputació de Barcelona s’ha publicat el resum del “Programa para el Mejoramiento e Implementación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Mancomunidad de Municipios del Valle Alto (2015-2019)”. L’elaboració d’aquesta planificació de la gestió de residus obre les portes al desenvolupament d’actuacions de millora de la gestió de residus als municipis del Valle Alto, incrementant la possibilitat d’aquesta regió d’aconseguir més finançament d’administracions nacionals i internacionals per a implementar les actuacions previstes.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]En el marco del proyecto “Asistencia técnica para la mejora de la gestión de residuos municipales de la Mancomunidad de Municipios del Valle Alto (Bolívia)”, financiado por la Diputación de Barcelona, se ha publicado el resumen del “Programa para el Mejoramiento e Implementación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Mancomunidad de Municipios del Valle Alto (2015-2019)”. La elaboración de esta planificación de la gestión de residuos abre las puertas al desarrollo de actuaciones de mejora de la gestión de residuos en los municipios del Valle Alto, incrementando la posibilidad de esta región de conseguir más financiación de administraciones nacionales e internacionales para implementar las actuaciones previstas.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]