Ja disponible el treball “Instrumentos fiscales para una Economía Circular en España” elaborat per la Fundació ENT per l’Instituto de Estudios Fiscales.

L’economia circular és un concepte que guia bona part de les polítiques ambientals a la UE. La idea principal és mantenir el valor dels materials, components i productes el major temps possible dins el sistema econòmic. Els instruments fiscals i econòmics tenen el paper d’incentivar els comportaments que dirigeixin la transició des de l’actual model lineal, basat en un sol ús, cap a un model “regeneratiu per disseny”. El present treball identifica i descriu instruments que contribueixen a una economia circular, explorant les seves principals barreres i oportunitats. El resultat és un compendi de 25 instruments, entre els quals destaquen el pagament per generació, els impostos a l’abocament i les modulacions de l’IVA amb criteris ambientals. També s’identifiquen instruments vigents en els quals hi ha potencial de reforma per incentivar una economia circular a Espanya com la Llei d’Hisendes Locals, la responsabilitat ampliada del productor o l’Impost de Societats.

Enllaç al document (pdf)