Publicat el nostre informe per a la Fundación Biodiversidad sobre incentius fiscals a la conservació de la natura en terrenys privats. S’hi esmenten especialment els acords de custòdia del territori.
La Fundació ENT hem elaborat l’informe “Anàlisi sobre els possibles incentius fiscals nacionals per al foment de la conservació de la natura en terrenys privats”, en el marc de el projecte LIFE European Land Conservation Network (LIFE ECLN), en el qual és soci el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través de la Fundación Biodiversidad. A Espanya no hi ha incentius fiscals dissenyats específicament amb aquesta finalitat, de manera que aquest treball recull i actualitza propostes en aquest sentit, especialment centrades en el foment de la custòdia del territori observant també altres formes de conservació privada.
Els incentius fiscals són bonificacions o un altre tipus de beneficis, en el pagament de tributs que es concedeixen a determinats subjectes passius per promoure certes actuacions. En els últims anys Europa ha experimentat un notable auge d’aquest tipus de fiscalitat ambiental. Tot i ser una mesura efectiva per al desenvolupament d’iniciatives de conservació de la natura en terrenys privats, a Espanya no existeixen actualment incentius fiscals de nivell estatal específicament dissenyats amb aquesta finalitat.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Consulta l’informe[/link]Publicado nuestro informe para la Fundación Biodiversidad sobre incentivos fiscales a la conservación de la naturaleza en terrenos privados. Se mencionan especialmente los acuerdos de custodia del territorio.

La Fundación ENT hemos elaborado el informe “Análisis sobre los posibles incentivos fiscales nacionales para el fomento de la conservación de la naturaleza en terrenos privados”, en el marco del proyecto LIFE European Land Conservation Network (LIFE ECLN), en el que es socio el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Fundación Biodiversidad. En España no existen incentivos fiscales diseñados específicamente con esta finalidad, por lo que este trabajo recoge y actualiza propuestas en ese sentido, especialmente centradas en el fomento de la custodia del territorio observando también otras formas de conservación privada.
Los incentivos fiscales son bonificaciones u otro tipo de beneficios, en el pago de tributos que se conceden a determinados sujetos pasivos para promover ciertas actuaciones. En los últimos años Europa ha experimentado un notable auge de este tipo de fiscalidad ambiental. A pesar de ser una medida efectiva para el desarrollo de iniciativas de conservación de la naturaleza en terrenos privados, en España no existen actualmente incentivos fiscales de nivel estatal específicamente diseñados con esta finalidad.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Consulta el informe[/link]