“Making Urban Nature Bloom” és una publicació coordinada per ICLEI Europe i es basa en els casos d’estudi del projecte H2020 NATURVATION (NATure-based URban innoVATION), en concret referents a l’anàlisi i promoció de solucions basades en la natura en les ciutats de Barcelona, Malmö (Suècia), Utrecth (Països Baixos), Leipzig (Alemanya), Győr (Hungria) i Newcastle (Regne Unit). L’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona i ENT Environment and Management són els socis locals de Barcelona.
Aquest llibre fa un repàs de les principals idees, reflexions i conclusions derivades dels grups de treball local que es van a establir en les sis ciutats durant els quatre anys de duració del projecte. La publicació pretén igualment inspirar la implementació de solucions basades en natura en l’àmbit urbà a nivell mundial.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enllaç al llibre[/link]“Making Urban Nature Bloom” es una publicación coordinada por ICLEI Europa y se basa en los casos de estudio del proyecto H2020 NATURVATION (Nature-based Urban Innovation), en concreto referentes al análisis y promoción de soluciones basadas en la naturaleza en las ciudades de Barcelona, Malmö (Suecia), Utrecth (Holanda), Leipzig (Alemania), Győr (Hungría) y Newcastle (Reino Unido). El Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona y ENT Environment and Management son los socios locales de Barcelona.
Este libro hace un repaso de las principales ideas, reflexiones y conclusiones derivadas de los grupos de trabajo local que se establecieron en las seis ciudades a lo largo de los cuatro años de duración del proyecto. La publicación pretende igualmente inspirar la implementación de soluciones basadas en naturaleza en el ámbito urbano a nivel mundial.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enlace al libro[/link]

“Making Urban Nature Bloom” was coordinated by ICLEI Europe and is based on the case studies of the H2020 NATURVATION project (NATure-based URban innoVATION), notably referring to the analysis and promotion of nature-based solutions in the cities of Barcelona, Malmö (Sweden), Utrecth (Netherlands), Leipzig (Germany), Győr (Hungary) and Newcastle (United Kingdom). The Institute of Environmental Science and Technology (ICTA) of the Autonomous University of Barcelona and ENT Environment and Management are the local partners of Barcelona.
This book reviews the main insights derived from approximately a hundred of meetings and participatory workshops with local and regional stakeholders from the six cities over the four years of the project. This publication also aims to inspire the implementation of nature-based solutions in urban areas worldwide.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Linkt to the book[/link]