El sisè Informe sobre Sostenibilitat a Espanya, elaborat per la Fundació Alternatives, es publica després de la cimera de Glasgow, on Nacions Unides ha informat que els actuals plans climàtics nacionals (coneguts com a contribucions determinades a nivell nacional, o NDC), en el millor dels escenaris, encaminen al món cap a un escalfament de 2,5 ºC per a finals de segle. Per això, la darrera cimera climàtica ha demanat als països que “revisin i enforteixin” els seus objectius per al 2030.

L’Informe de Sostenibilitat a Espanya 2021 analitza aquests reptes i proposa les accions necessàries per aconseguir una transició ecològica del sistema productiu espanyol, que ens col·locaria en el camí del compliment de l’Acord de París i la conservació de la biodiversitat, generant ocupació de qualitat en un sistema productiu circular i ecoeficient, alhora que reduïm la nostra empremta ambiental global.

Ignasi Puig és l’autor del capítol “Necesidades fiscales de la Transición Ecológica”.