Publicada l’Enciclopèdia Elgar d’Economia Ecològica, editada per Emilio Padilla Rosa (UAB) i Jesús Ramos-Martín (UAB i fundador d’ENT). La publicació compta amb les contribucions d’Ignasi Puig i Verónica Martínez (ENT).

Amb diverses contribucions de més de 100 autors d’arreu del món, aquesta completa Enciclopèdia resumeix els desenvolupaments de l’economia ecològica des de les contribucions fonamentals als debats metodològics més recents en aquest camp. Proporciona una àmplia llista de temes que inclouen el desenvolupament sostenible, els límits del creixement, l’agroecologia, les implicacions de les lleis termodinàmiques per a l’economia, el modelatge ecològic-econòmic integrat, la valoració dels recursos i serveis naturals i la gestió de recursos renovables i no renovables.