Publicada la presentació que el passat 16 de novembre Ignasi Puig (Fundació ENT) va fer a la primera trobada de la “European Platform on Municipal Solid Waste Regulation & Governance”, organitzada per Florence School of Regulation.

La trobada tractà qüestions clau de regulació i governança, contribuint a obrir el camí per a les reformes i els canvis necessaris per implementar amb èxit el paquet d’economia circular de la UE. La primera reunió de la Plataforma de la UE sobre regulació i governança de RSU se centrà en els acords de governança, l’anàlisi de costos i l’estructura de mercat del sector dels RSU a Europa amb contribucions d’investigadors, ONG, reguladors i operadors.

Ignasi Puig (Fundació ENT) hi presentà la ponència “The Concept of Generalized Extended Producer Responsibility (GEPR)”.

Presentació d'Ignasi Puig Ventosa