El Mediterrani és un mar relativament petit (un 0,82% de la superfície marina global, i poc més del 0,32% del volum) sotmès a una forta pressió antròpica de tot tipus (contaminació, efecte del canvi climàtic, etc.), on molts dels stocks de peixos estan sobreexplotats. Tot i així encara és un àrea d’important valor biològic on s’estima que viuen més de 8.500 espècies d’organismes macroscòpics. Malauradament les mesures de gestió que s’han implementat fins al moment són insuficients i l’ecosistema s’està degradant. Per revertir aquesta tendència és important establir noves mesures que garanteixin la seva correcta conservació.

Aquest projecte es desenvolupa durant 3 anys conjuntament amb altres entitats i sota la coordinació de l’ONG MedReAct. El projecte vol afavorir l’establiment de nous sistemes de gestió pesquers que permetin protegir millor els ecosistemes marins vulnerables i els hàbitats d’especial interès pesquer a la Mediterrània. La Fundació ENT coordina les accions del projecte en l’àmbit estatal.

autoria

Fundació ENT

data

2019-2021

Projecte finançat per MedReAct