L’any 2013 l’organització va participar en un projecte d’experiències innovadores per a la conservació dels espais d’alt valor natural. Dins d’aquest projecte va encarregar a ENT la formulació de propostes innovadores de fiscalitat que contribueixin a la conservació d’aquests espais. Les propostes es van desenvolupar en forma de fitxes pràctiques a implantar als àmbits estatal i autonòmic. Pel que fa a la temàtica, les propostes van abastar, a part de la conservació dels espais naturals, l’aigua, la biodiversitat, els boscos, l’agricultura i la pesca. En total es van desenvolupar 18 propostes, que es van seleccionar conjuntament entre l’equip consultor i els responsables de WWF.

autoria

ENT environment & management

data

2014

client

WWF