Aquest estudi contextualitza la situació de la fiscalitat sobre la mobilitat i l’edificació a Catalunya en relació amb el canvi climàtic, així com les tendències i recomanacions d’organismes com ara la Unió Europea o l’OCDE pel que fa la utilització d’instruments de fiscalitat per a incentivar una transició cap a models de mobilitat més sostenibles i vers un parc immobiliari més eficient energèticament. Posteriorment s’analitza la situació actual de la fiscalitat en aquests àmbits a Catalunya, fent èmfasi en el marc legal i en les possibilitats per a modificar o crear determinades figures impositives en aquest context, com ara la reforma de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, la modificació de l’impost sobre hidrocarburs, la creació d’impostos sobre la venda de certs productes o una reforma de la fiscalitat local relacionada amb la mobilitat i l’edificació, entre altres.

Aquest estudi fou un encàrrec de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

autoria

ENT environment & management

data

2013

client

Oficina Catalana del Canvi Climàtic