En el marc del projecte “Protegint els ecosistemes marins vulnerables i els hàbitats d’especial interès pesquer a la Mediterrània” el passat 17 de febrer la Fundació ENT vam presentar al Grup de Treball del Mediterrani Occidental del Consell General de la Pesca de la Mediterrània, conjuntament amb la investigadora del CSIC Marta Coll i en nom de la coalició MEDFRA (formada per centres de recerca i entitats sense ànim de lucre), una proposta per a l’establiment d’una Àrea de Restricció Pesquera a la part exterior del Delta de l’Ebre. La proposta busca facilitar la protecció d’una zona que és ecològicament clau a la Mediterrània catalana, ja que és una zona tant de posta com de presència de juvenils d’algunes de les espècies més rellevants de la Mediterrània, i també s’ha detectat la presència d’algunes espècies especialment vulnerables.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]En el marco del proyecto “Protegiendo los ecosistemas marinos vulnerables y los hábitats de especial interés pesquero en el Mediterráneo” el pasado 17 de febrero la Fundació ENT presentamos al Grupo de Trabajo del Mediterráneo Occidental del Consejo General de la Pesca del Mediterráneo, conjuntamente con la investigadora del CSIC Marta Coll y en nombre de la coalición MEDFRA (formada por centros de investigación y entidades sin ánimo de lucro), una propuesta para el establecimiento de un Área de Restricción Pesquera en la parte exterior del Delta del Ebro. La propuesta busca facilitar la protección de una zona que es ecológicamente clave en el Mediterráneo catalán, ya que es una zona tanto de puesta como de presencia de juveniles de algunas de las especies más relevantes del Mediterráneo, y también se ha detectado la presencia de algunas especies especialmente vulnerables.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]