En el marc del projecte “Protegint els ecosistemes marins vulnerables i els hàbitats d’especial interès pesquer a la Mediterrània” el passat 17 de febrer la Fundació ENT vam presentar al Grup de Treball del Mediterrani Occidental del Consell General de la Pesca de la Mediterrània, conjuntament amb la investigadora del CSIC Marta Coll i en nom de la coalició MEDFRA (formada per centres de recerca i entitats sense ànim de lucre), una proposta per a l’establiment d’una Àrea de Restricció Pesquera a la part exterior del Delta de l’Ebre. La proposta busca facilitar la protecció d’una zona que és ecològicament clau a la Mediterrània catalana, ja que és una zona tant de posta com de presència de juvenils d’algunes de les espècies més rellevants de la Mediterrània, i també s’ha detectat la presència d’algunes espècies especialment vulnerables.