ENT ha finalitzat la seva participació a l’informe “Environmental Tax Policy Review of Andalusia”, en el qual ha realitzat la part corresponent a gestió de residus i economia circular.

L’informe s’ha realitzat per l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OECD), ha comptat amb la participació de la Junta de Andalucía i ha estat finançat per la Unió Europea. Concretament, l’informe estarà disponible online el proper 9 de març.