El passat 26 de febrer representants d’ENT es van desplaçar a Adeje (Tenerife) per presentar els resultats d’un estudi encarregat per l’Ajuntament per a la millora de la gestió de residus en establiments turístics.
L’estudi es va realitzar durant l’any 2017 i tenia per objectiu analitzar la viabilitat i descriure propostes concretes per a la millora de la gestió dels residus en aquest tipus d’establiments, que per la seva importància en l’economia local (gairebé la meitat de la població de Adeje és estacional) genera una part important del conjunt dels residus del municipi de Tenerife.
Les propostes es van presentar als tècnics i polítics responsables de turisme, medi ambient i via pública de l’Ajuntament d’Adeje, així com a representants de la UTE que gestiona actualment la recollida dels residus en aquest municipi. Es van incloure accions en diferents àmbits: prevenció de la generació, millora de la recollida selectiva, millora del tractament dels residus, propostes de caràcter normatiu i propostes de tipus fiscal.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]El pasado 26 de febrero representantes de ENT se desplazaron a Adeje (Tenerife) para presentar los resultados de un estudio encargado por el Ayuntamiento para la mejora de la gestión de residuos en establecimientos turísticos.
El estudio se realizó durante el anño 2017 y tenía por objetivo analizar la viabilidad y describir propuestas concretas para la mejora de la gestión de los residuos en este tipo de establecimientos, que por su importancia en la economía local (casi la mitad de la población de Adeje es estacional) genera una parte importante del conjunto de los residuos del municipio tinerfeño.
Las propuestas se presentaron a los técnicos y políticos responsables de turismo, medio ambiente y via pública del Ayuntamiento de Adeje, así como a representantes de la UTE que gestiona actualmente la recogida de los residuos en este municipio. Se incluyeron acciones en distintos ámbitos: prevención de la generación, mejora de la recogida selectiva, mejora del tratamiento de los residuos, propuestas de carácter normativo y propuestas de tipo fiscal.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]