El passat 26 de febrer representants d’ENT es van desplaçar a Adeje (Tenerife) per presentar els resultats d’un estudi encarregat per l’Ajuntament per a la millora de la gestió de residus en establiments turístics.

L’estudi es va realitzar durant l’any 2017 i tenia per objectiu analitzar la viabilitat i descriure propostes concretes per a la millora de la gestió dels residus en aquest tipus d’establiments, que per la seva importància en l’economia local (gairebé la meitat de la població de Adeje és estacional) genera una part important del conjunt dels residus del municipi de Tenerife.

Les propostes es van presentar als tècnics i polítics responsables de turisme, medi ambient i via pública de l’Ajuntament d’Adeje, així com a representants de la UTE que gestiona actualment la recollida dels residus en aquest municipi. Es van incloure accions en diferents àmbits: prevenció de la generació, millora de la recollida selectiva, millora del tractament dels residus, propostes de caràcter normatiu i propostes de tipus fiscal.