Meritxell Bernal (ENT) va presentar en el marc de la nova edició de la jornada titulada “Novetats en les normatives de residus i economia circular” els avenços del projecte sobre l’aplicació de sistemes de responsabilitat ampliada del productor que estem realitzant per encàrrec de l’Agència de Residus de Catalunya. La jornada, organitzada pel COAMB, l’ARC i el Departament de Territori i Sostenibilitat, va tenir lloc el passat 3 de març de 2020 al recinte de l’Escola Industrial de Barcelona.
La jornada l’organitzava el COAMB, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l’ARC. Durant la sessió es revisaren les novetats clau de la legislació europea i catalana en matèria de residus i economia circular (prevenció i preparació per la reutilització, plàstics d’un sol ús, malbaratament alimentari, responsabilitat ampliada del productor…) i s’avaluà el seu impacte en el sector i les oportunitats que presenten per als professionals del medi ambient. Concretament, Meritxell Bernal (ENT) va exposar aquelles novetats relacionades amb la Responsabilitat Ampliada del Productor, derivades del projecte en curs “Anàlisi legal del marc jurídic estatal, català i europeu i valorar l’abast de les competències de la Generalitat en la matèria, així com valorar la factibilitat i la conveniència d’aplicar sistemes de responsabilitat ampliada del productor (SRAP)”.
Aquí el vídeo de la seva intervenció a la jornada:

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Meritxell Bernal (ENT) presentó los avances de los resultados del proyecto sobre la aplicación sistemas de responsabilidad ampliada del productor que estamos realizando en la nueva edición de la jornada titulada “Novedades en las normativas de residuos y economía circular”. La jornada tuvo lugar el pasado 3 de marzo de 2020 en el recinto de la Escuela Industrial de Barcelona.
La jornada la organizaba el COAMB, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña y la ARC. Durante la sesión se revisaron las novedades clave de la legislación europea y catalana en materia de residuos y economía circular (prevención y preparación para la reutilización, plásticos desechables, derroche alimentario, responsabilidad ampliada del productor…) y se evaluó el su impacto en el sector y las oportunidades que presentan para los profesionales del medio ambiente. Concretamente, Meritxell Bernal (ENT) expuso aquellas novedades relacionadas con la Responsabilidad Ampliada del Productor, derivadas del proyecto en curso “Análisis legal del marco jurídico estatal, catalán y europeo y valorar el alcance de las competencias de la Generalitat en la materia, así como valorar la factibilidad y la conveniencia de aplicar sistemas de responsabilidad ampliada del productor (SRAP) “.
Aquí el video de su intervención en la jornada:
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]