El passat 13 de novembre la Diputació de Barcelona va organitzar una presentació virtual del llibre “Les solucions basades en la natura en l’àmbit municipal” (Col·lecció EINES. Sèrie Medi Ambient 2), que es va emmarcar dins el cicle “Parlem de…”.

Aquesta sessió va començar amb la intervenció de Xesco Gomar (President delegat de l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona), seguida d’un debat moderat per Rosa Quirante (Gerència de Serveis de Medi Ambient, Diputació de Barcelona) on van intervingut dos dels autors de la guia – Francesc Baró (ICTA-UAB) i Luís Campos Rodrigues (ENT). A més, s’hi van presentar algunes de les iniciatives presentades al llibre, en concret el Corredor Verde do Monsanto (Duarte d’Araújo Mata, Ajuntament de Lisboa), Bee Happy Viladecans (Joan Ramon Lucena, Ajuntament de Viladecans) i els aiguamolls de Can Cabanyes (Xavier Romero, Ajuntament de Granollers).

Els autor de la guia són Filka Sekulova i Francesc Baró (ICTA-UAB) i Luís Campos Rodrigues i Antoni Llabrès (ENT). El seu objectiu és introduir el concepte de solucions basades en la natura (SbN), definir quines són les principals tipologies i quins són els aspectes més rellevants a tenir en compte per a la seva implementació en l’àmbit municipal, incloent la seva governança, co-disseny participatiu i finançament. Així mateix, la guia inclou un catàleg amb 20 exemples de SbN implementades a escala local en diferents ciutats i pobles del món, amb un focus especial en l’àmbit de la província de Barcelona i posant atenció a algunes iniciatives que poden contribuir a la mitigació i adaptació al canvi climàtic Finalment, la guia també identifica fonts d’informació addicional sobre l’àmbit de les SbN.

Aquesta publicació és un encàrrec efectuat per part de la Diputació de Barcelona. Una part important d’aquesta guia es basa en els resultats del projecte NATure-based URban innoVATION (NATURVATION) del programa Horizon 2020 de la Comissió Europea (2016-2020), en particular del Urban Nature Atlas, una base de dades de diverses solucions basades en la natura existents en ciutats europees. El projecte NATURVATION es centra en l’anàlisi del potencial associat a la implementació de solucions basades en la natura per un desenvolupament urbà sostenible. NATURVATION incideix sobretot en sis ciutats europees (Barcelona, Utrecht, Leipzig, Malmö, Győr and Newcastle) i està format per un consorci de 14 institucions de diferents camps de la geografia urbana, estudis innovadors i econòmics. L’ICTA-UAB i ENT Environment and Management són socis del projecte i coordinadors del cas d’estudi de Barcelona.

Enllaç a la Guia