El passat 13 de novembre la Diputació de Barcelona va organitzar una presentació virtual del llibre “Les solucions basades en la natura en l’àmbit municipal” (Col·lecció EINES. Sèrie Medi Ambient 2), que es va emmarcar dins el cicle “Parlem de…”.
Aquesta sessió va començar amb la intervenció de Xesco Gomar (President delegat de l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona), seguida d’un debat moderat per Rosa Quirante (Gerència de Serveis de Medi Ambient, Diputació de Barcelona) on van intervingut dos dels autors de la guia – Francesc Baró (ICTA-UAB) i Luís Campos Rodrigues (ENT). A més, s’hi van presentar algunes de les iniciatives presentades al llibre, en concret el Corredor Verde do Monsanto (Duarte d’Araújo Mata, Ajuntament de Lisboa), Bee Happy Viladecans (Joan Ramon Lucena, Ajuntament de Viladecans) i els aiguamolls de Can Cabanyes (Xavier Romero, Ajuntament de Granollers).
Els autor de la guia són Filka Sekulova i Francesc Baró (ICTA-UAB) i Luís Campos Rodrigues i Antoni Llabrès (ENT). El seu objectiu és introduir el concepte de solucions basades en la natura (SbN), definir quines són les principals tipologies i quins són els aspectes més rellevants a tenir en compte per a la seva implementació en l’àmbit municipal, incloent la seva governança, co-disseny participatiu i finançament. Així mateix, la guia inclou un catàleg amb 20 exemples de SbN implementades a escala local en diferents ciutats i pobles del món, amb un focus especial en l’àmbit de la província de Barcelona i posant atenció a algunes iniciatives que poden contribuir a la mitigació i adaptació al canvi climàtic Finalment, la guia també identifica fonts d’informació addicional sobre l’àmbit de les SbN.
Aquesta publicació és un encàrrec efectuat per part de la Diputació de Barcelona. Una part important d’aquesta guia es basa en els resultats del projecte NATure-based URban innoVATION (NATURVATION) del programa Horizon 2020 de la Comissió Europea (2016-2020), en particular del Urban Nature Atlas, una base de dades de diverses solucions basades en la natura existents en ciutats europees. El projecte NATURVATION es centra en l’anàlisi del potencial associat a la implementació de solucions basades en la natura per un desenvolupament urbà sostenible. NATURVATION incideix sobretot en sis ciutats europees (Barcelona, Utrecht, Leipzig, Malmö, Győr and Newcastle) i està format per un consorci de 14 institucions de diferents camps de la geografia urbana, estudis innovadors i econòmics. L’ICTA-UAB i ENT Environment and Management són socis del projecte i coordinadors del cas d’estudi de Barcelona.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enllaç a la Guia[/link]El pasado 13 de noviembre la Diputació de Barcelona organizó una presentación virtual del libro “Las soluciones basadas en la naturaleza en el ámbito municipal” (Col·lecció EINES. Sèrie Medi Ambient 2), que se enmarcó dentro del ciclo “Hablemos de … “.
Esta sesión comenzó con la intervención de Xesco Gomar (Presidente delegado del Área de Acción Climática de la Diputació de Barcelona), seguida de un debate moderado por Rosa Quirante (Gerencia de Servicios de Medio Ambiente, Diputació de Barcelona) donde van intervenido dos de los autores de la guía – Francisco Baró (ICTA-UAB) y Luís Campos Rodrigues (ENT). Además, se presentaron algunas de las iniciativas presentadas en el libro, en concreto el Corredor Verde do Monsanto (Duarte de Araújo Mata, Ayuntamiento de Lisboa), Bee Happy Viladecans (Joan Ramon Lucena, Ajuntament de Viladecans) y los humedales de Can Cabanyes (Xavier Romero, Ajuntament de Granollers).
Los autor de la guía son Filka Sekulova y Francisco Baró (ICTA-UAB) y Luís Campos Rodrigues y Antoni Llabres (ENT). Su objetivo es introducir el concepto de soluciones basadas en la naturaleza (SBN), definir cuáles son las principales tipologías y cuáles son los aspectos más relevantes a tener en cuenta para su implementación en el ámbito municipal, incluyendo su gobernanza, co-diseño participativo y financiación. Asimismo, la guía incluye un catálogo con 20 ejemplos de SBN implementadas a escala local en diferentes ciudades y pueblos del mundo, con un foco especial en el ámbito de la provincia de Barcelona y poniendo atención a algunas iniciativas que pueden contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático Finalmente, la guía también identifica fuentes de información adicional sobre el ámbito de las SBN.
Esta publicación es un encargo efectuado por parte de la Diputació de Barcelona. Una parte importante de esta guía se basa en los resultados del proyecto Nature-based Urban Innovation (NATURVATION) del programa Horizon 2020 de la Comisión Europea (2016 hasta 2020), en particular del Urban Nature Atlas, una base de datos de varias soluciones basadas en la naturaleza existentes en ciudades europeas. El proyecto NATURVATION se centra en el análisis del potencial asociado a la implementación de soluciones basadas en la naturaleza para un desarrollo urbano sostenible. NATURVATION incide sobre todo en seis ciudades europeas (Barcelona, ​​Utrecht, Leipzig, Malmö, Győr and Newcastle) y está formado por un consorcio de 14 instituciones de diferentes campos de la geografía urbana, estudios innovadores y económicos. El ICTA-UAB y ENT Environment and Management son socios del proyecto y coordinadores del caso de estudio de Barcelona.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enlace a la Guía[/link]