Per tal de contribuir a accelerar la transició cap a la bioeconomia circular explorant el potencial dels bioresidus, s’ha posat en marxa un nou projecte finançat per la UE que té com a objectiu analitzar models de gestió de bioresidus que siguin eficients des del punt de vista econòmic i ambiental per desbloquejar solucions innovadores i integrals en sintonia amb els principis de la bioeconomia.

Encara que la bioeconomia i l’economia circular se superposen fins a cert punt, encara hi ha molt recorregut potencial perquè les estratègies de bioeconomia siguin més circulars. La bioeconomia, que té per objectiu promoure la producció sostenible de recursos naturals a partir de biomassa en substitució de recursos fòssils i minerals, pot impulsar la transició cap a una societat verda i sostenible. Però cal superar diverses barreres. Un dels elements clau per promoure les estratègies de bioeconomia circular són els bioresidus. No només cal alinear millor als diferents actors de la cadena dels bioresidus, sinó també és fonamental implementar una millor gestió dels residus biològics a nivell local i proporcionar un marc regulador adaptat als desafiaments. Identificant els fluxos de bioresidus que tenen un alt potencial com a recursos, reduint la generació de bioresidus amb mesures de prevenció, millorant la recollida i centrant-se en la qualitat dels bioresidus, serà possible fer més circulars les estratègies locals de bioeconomia.

Des de principis d’octubre, s’ha posat en marxa un nou projecte finançat per la UE: BIOCIRCULARCITIES. Aquest projecte ajudarà a comprendre els límits i les oportunitats dels fluxos de bioresidus encara no explotats segons els principis de la bioeconomia. Durant dos anys, BIOCIRCULARCITIES donarà suport al desenvolupament de models de gestió de bioresidus que siguin eficients des del punt de vista econòmic i ambiental per fomentar la transició cap a una bioeconomia circular. Vuit socis de sis països treballaran junts i posaran en marxa tres casos d’estudi en contextos urbans i rurals: Barcelona (Espanya), Nàpols (Itàlia) i Pazardzhik (Bulgària). Cada prova pilot se centrarà en una cadena de valor específica i explorarà possibilitats per a fer-la més circular.

 ”BIOCIRCULARCITIES contribuirà als principals reptes que marca la legislació de la UE sobre gestió de bioresidus i economia circular. Esperem contribuir de manera significativa i innovadora en les àrees de recollida i tractament de residus, i en l’obtenció de bioproductes d’alt valor afegit”. Rosaria Chifari (coordinadora del projecte de la Fundació ENT, soci líder del BIOCIRCULARCITIES)

Els socis del BIOCIRCULARCITIES identificaran les millors pràctiques existents a tot Europa per l’ús circular dels residus de base biològica i analitzaran algunes cadenes de valor on els bioresidus no estan explotats segons els principis de la bioeconomia circular. Les lliçons apreses d’aquestes pràctiques i el coneixement sobre els reglaments i instruments legals i polítics en matèria de bioeconomia circular permetran als socis traçar un mapa de les barreres i oportunitats que, al seu torn, alimentaran l’elaboració de directrius i recomanacions de polítiques proposades pel consorci per donar suport a la implementació del concepte de “biocircularcities” a Europa.

“Coordinarem el projecte assegurant sinergies i compliment del calendari dels cinc WP que componen el projecte. A més, liderarem l’anàlisi de el marc regulador en matèria de bioeconomia circular i la formulació d’un conjunt de recomanacions de polítiques per impulsar la transició cap a una economia circular en les 3 àrees urbanes escollides com a casos d’estudi.” Rosaria Chifari (coordinadora del projecte de la Fundació ENT, soci líder del BIOCIRCULARCITIES)

La col·laboració dels actors rellevants en la cadena de valor dels bioresidus és fonamental per desenvolupar fulls de ruta innovadors i eficients per a la gestió circular dels bioresidus. Per tant, BIOCIRCULARCITIES seguirà un enfocament participatiu amb múltiples actors. Involucrarà als 4 segments de la “quàdruple hèlix” (indústria, ciència, societat civil i govern) als livings labs locals per “cocrear” el coneixement col·laboratiu necessari per mapejar les diferents perspectives sobre els límits legals i de mercat i els potencials per al desenvolupament de la bioeconomia circular.

Els socis es van reunir online per primera vegada el 14 i el 15 d’octubre per debatre els primers passos del projecte. Aquests inclouen l’anàlisi de l’estat actual de les cadenes de bioresidus en els tres casos d’estudi i l’anàlisi de el marc legal existent a nivell europeu, nacional i regional sobre bioeconomia circular.