Skip to main content

El consorci del projecte europeu LIFE BIOBEST que coordina ENT s’ha reunit recentment a Barcelona per a la segona visita de seguiment del projecte. En les properes setmanes, el projecte presentarà el seu resum polític sobre barreres reguladores en la gestió de bioresidus en col·laboració amb OVAM (Agència pública de residus de la regió de Flandes, Bèlgica). La presentació forma part d’un acte per a la Presidència belga de la UE.

Cap a finals de juny, es publicaran quatre directrius sobre 1) la recollida selectiva de bioresidus 2) la governança i els instruments econòmics 3) el compost i el digestat de qualitat i 4) les millors pràctiques en comunicació i compromís.