El passat 5 d’octubre va tenir lloc a Brussel·les, la conferència final “Capacity building for environmental tax reform”, dins del projecte “Capacity building, programmatic development and communication in the field of environmental taxation and budgetary reform”. Aquest projecte va ser encarregat per la Comissió Europea – DG Medi Ambient per a un consorci liderat per l’Institute on European Environmental Policies (IEEP), en en que participa ENT. Ignasi Puig va presentar un estudi de cas preparat per ENT sobre l’impost sobre els gasos d’efecte hivernacle fluorats a Espanya.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Presentació d’Ignasi Puig[/link]El pasado 5 de octubre tuvo lugar en Bruselas, la conferencia final “Capacity building for environmental tax reform”, dentro del proyecto “Capacity building, programmatic development and communication in the field of environmental taxation and budgetary reform”. Este proyecto fue encargado por la Comisión Europea – DG Medio Ambiente para un consorcio liderado por el Institute on European Environmental Policies (IEEP), en la que participa ENT. Ignasi Puig presentó un estudio de caso preparado por ENT sobre el impuesto sobre los gases de efecto invernadero fluorados en España.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Presentación de Ignasi Puig[/link]On the 5th October, the final conference “Capacity building for environmental tax reform”, as part of the project “Capacity building, programmatic development and communication in the field of environmental taxation and budgetary reform” took place in Brussels. This project was commissioned by the European Commission – DG Environment to a consortium led by the Institute on European Environmental Policies (IEEP), in which ENT participated. Ignasi Puig presented a case study prepared by ENT on the Tax on fluorinated greenhouse gases in Spain.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Ignasi Puig presentation[/link]