El 22 d’octubre Rosaria Chifari participarà al segon focus group organitzat en el marc de el projecte H2020 DECISIVE per presentar el projecte europeu Biocircularcities que començarà el proper 1 d’octubre. Durant l’esdeveniment es discutiran les recomanacions de polítiques provinents de diversos projectes europeus que se centren en la gestió dels bioresidus. ENT, en qualitat de coordinador del consorci Biocircularcities, compartirà els principals objectius del projecte que vol donar suport al desenvolupament del marc regulador i fulls de ruta innovadors alineats amb els principis de la bioeconomia circular.