Durant els darrers anys, les àrees urbanes han experimentat un nivell de creixement sense precedents, tant a l’Estat com a Catalunya. D’una banda, les diferents administracions públiques s’han beneficiat dels tributs derivats de l’activitat constructiva i, d’altra banda, la seva estructura d’ingressos ha contribuït a estimular aquesta activitat.

El pes dels ingressos associats a l’urbanisme és particularment clar en el cas dels municipis. A Catalunya, entre els anys 2001 i 2005 els ingressos municipals relacionats amb l’urbanisme van créixer més del 50 %, més de 15 punts més que el conjunt del pressupost. La part d’aquests ingressos que no està afectada i es pot emprar en altres polítiques va augmentar més del 106 %, el 8 % del pressupost, i més del 50 % de la quantitat destinada a inversions.

L’article també analitza el cost més alt que comporta als ajuntaments la prestació de serveis a zones d’urbanisme dispers. Finalment, s’inclouen propostes d’actuació i unes conclusions.

autoria

Ignasi Puig

data

2010

publicació

Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2010) Polítiques econòmiques locals per a avançar cap a formes més sostenibles d’habitatge i d’ocupació del territori, dins Gausa, M. (Coord.) “Cap a un habitat(ge) sostenible”, Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS).