A Espanya no s’ha aprofitat la crisi econòmica per modificar substancialment el model que ens va portar fins a ella. L’article aborda alguns aspectes de la insostenibilitat de l’economia espanyola des del punt de vista de l’ús de l’energia i els materials, per passar a elaborar diverses propostes que permetin avançar cap a una major circularitat en el seu ús. Es presenta el paquet europeu d’economia circular i la posició en què es troba Espanya per donar-li compliment. Igualment s’aborda la importància d’avançar en la noció de reforma fiscal ecològica per crear incentius cap a una economia més sostenible. Espanya està a la cua d’Europa en matèria de fiscalitat ambiental i s’enumeren diverses propostes en matèria de fiscalitat sobre l’energia, els residus, l’urbanisme, la contaminació, etc., així com altres polítiques econòmiques ambientals, com l’aplicació més generalitzada de la responsabilitat ampliada del productor.

autoria

Ignasi Puig

data

2017

publicació

Fundación Alternativas

referència bibliogràfica

Puig, I. (2017) “Política económica y fiscalidad verde para una economía circular en España” (cap. 5, pàg 75-84) dins Informe sobre Sostenibilidad en España 2017, Fundación Alternativas.