L’objectiu de la política ambiental ha de ser reduir les pressions que exerceix l’activitat humana sobre el medi ambient i aconseguir una compatibilitat entre medi ambient i desenvolupament econòmic. Cal tenir present que per al conjunt de la societat no és un bon negoci acollir activitats intensives en contaminació que basen la seva competitivitat a degradar el medi ambient, traslladant part dels seus costos al conjunt de la societat.

La degradació del medi ambient produïda en els últims segles és un fet sense precedents en la història de la Humanitat. Els seus efectes cada cop són més evidents. Els costos d’una política ambiental per a les empreses són fàcilment mesurables, però els costos de la degradació d’allò que ens sustenta no ho són tant. Malgrat això, no es concep l’existència d’un sistema econò- mic sense els recursos que necessita.

La societat ha d’assumir que perquè una economia pugui perdurar ha de ser ambientalment sostenible, de la mateixa manera que ja assumeix que també cal que sigui competitiva. La sostenibilitat i el desenvolupament econòmic i social no s’haurien d’entendre separadament. El repte és saber combinar-los amb encert, a fi de millorar la qualitat de vida de tothom, generar més equitat i cohesió social i avançar cap a un model econòmic més adaptat a l’entorn.

autoria

Jaume Freire , Ignasi Puig

data

2007

publicació

Temes de medi ambient i habitatge

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I., Freire González, J., Almazor, L. (2007) Política ambiental i competitivitat de l’economia catalana. Temes de medi ambient i habitatge, 2. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya.