Els objectius bàsics de la política de residus de la Unió Europea (fixats a la Directiva 2008/98/CE, de 19 de novembre, sobre els residus) són prevenir els residus i promoure la reutilització, el reciclatge i la recuperació per tal de reduir l’impacte ambiental de la generació de residus.

A nivell estatal, la Ley 10/1998, de 21 d’abril, de Residuos i el Plan Nacional Integrado de Residuos 2007-2015 (PNIR) recullen aquests mateixos objectius.

A nivell català les referències normatives principals en aquest àmbit són el Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret 1/2009, de 21 de juliol, i el Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC) 2007-2012. Aquest darrer té com a eix principal el desenvolupament dels instruments necessaris per aconseguir els objectius de prevenció i valorització dels residus. També planteja un objectiu de prevenció dels residus municipals d’un 10% respecte dels valors de 2006 en l’horitzó de 2012, el que significa assolir una reducció d’uns 60 kg per habitant i any.

Per assolir aquest objectiu, dins del subprograma de prevenció de residus s’inclou l’elaboració de plans locals de prevenció de residus municipals. Aquesta eina permet planificar i aplicar a mig i llarg termini una estratègia per aconseguir la participació dels diferents agents implicats a nivell local en la prevenció de residus per tal d’assolir els objectius de reducció desitjats. Entre altres mesures es contempla el compostatge casolà i comunitari, la promoció de consums immaterials, la promoció de bolquers reutilitzables, el pagament per generació de residus, la compra verda, els mercats d’intercanvi, etc.

Des d’ENT Environment and Management s’han realitzat plans de prevenció de residus per alguns municipis, com ara Sitges, Castelldefels, El Prat de Llobregat, Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant, Reus, Lleida i Cornellà de Llobregat, entre altres, així com s’han implantat nombrosos accions pràctiques de prevenció. També s’han realitzat plans per a mancomunitats de municipis com la Mancomunitat Penedès-Garraf o Urola Kosta (Euskadi).

Si vols informació d’algun dels projectes municipals en concret envia’ns un correu a info@ent.cat.

autoria

ENT environment & management

data

2009-…

client

Varis