ENT va preparar en col·laboració amb el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya el Pla d’Ús Públic del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

L’elaboració d’aquest Pla responia a la necessitat bàsica de compatibilitzar els interessos de caràcter turístic i recreatiu amb aquells objectius de conservació que la gestió d’aquest espai protegit preveu. Aquest Pla va constar d’una diagnosi sobre l’afluència de visitants al Parc Nacional, en què s’avaluaven els impactes potencials que comporta, així com els instruments de què el Parc disposa per tal de contenir-los.

En una segona part, es van enumerar les estratègies i propostes específiques que el Parc Nacional havia de desenvolupar per tal de garantir l’estat de conservació d’aquest espai amb les motivacions de la diversitat de persones que en fan ús.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2003[/data]

ENT preparó, en colaboración con el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, el Plan de Uso Público del Parque Nacional “Aigüestortes i Estany de Sant Maurici”.

La elaboración de este Plan respondía a la necesidad básica de compatibilizar los intereses de tipo turístico y recreativo con aquellos objetivos de conservación que la gestión de este espacio protegido contempla.

El plan constaba de una diagnosis sobre la afluencia de visitantes al Parque Natural, en la cual se evaluaban los impactos potenciales que comportan, así como los instrumentos de que el Parque dispone con el fin de contenerlos. En un segundo apartado, se enumeraron las estrategias y propuestas específicas que el Parque Nacional debía realizar para garantizar el estado de conservación de este espacio natural.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2003[/data_es]
[client_es]Centre Tecnològic Forestal de Catalunya [/client_es]

autoria

ENT environment & management

data

2003

client

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya