ENT va preparar en col·laboració amb el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya el Pla d’Ús Públic del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

L’elaboració d’aquest Pla responia a la necessitat bàsica de compatibilitzar els interessos de caràcter turístic i recreatiu amb aquells objectius de conservació que la gestió d’aquest espai protegit preveu. Aquest Pla va constar d’una diagnosi sobre l’afluència de visitants al Parc Nacional, en què s’avaluaven els impactes potencials que comporta, així com els instruments de què el Parc disposa per tal de contenir-los.

En una segona part, es van enumerar les estratègies i propostes específiques que el Parc Nacional havia de desenvolupar per tal de garantir l’estat de conservació d’aquest espai amb les motivacions de la diversitat de persones que en fan ús.

autoria

ENT environment & management

data

2003

client

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya