El Pla de Gestió Energètica dels Equipaments Municipals de Sant Just Desvern pretenia ser una aposta per promoure una nova cultura de l’energia en l’àmbit d’actuació de l’Ajuntament.

Aquesta Pla desenvolupava uns instruments específics per a la gestió de l’energia i preveia un conjunt d’actuacions de millora energètica en els equipaments i instal·lacions municipals.

A través de la implantació d’aquest Pla es podria assolir una reducció del consum d’energia de l’1,5% anual durant un període de 4 anys, d’acord amb el compromís adquirit en la Declaració de Vilafranca conjuntament amb altres Ajuntaments de la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat.

Per a la realització del Pla de Gestió Energètica es va diagnosticar, d’una banda, la gestió que en el seu moment realitzava l’Ajuntament en matèria energètica, i d’altra banda, es van analitzar els 21 equipaments municipals més importants (Auditories energètiques), la qual cosa va permetre definir un Pla d’Acció i un Protocol de Gestió que foren els eixos del Pla de Gestió Energètica.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2006[/data]

Este estudio, encargado por el Ayuntamiento de Sant Just Desvern (Barcelona) y en colaboración con la Diputación de Barcelona, tenía como objetivo implantar un Protocolo y un Plan de gestión de la energía de los equipamientos municipales. El proyecto presentaba diferentes elementos que aseguraban una participación de las áreas del Ayuntamiento con implicaciones energéticas, de forma que se pudiese realizar una gestión efectiva de la energía.

En primer lugar se realizó un Diagnóstico energético de todos los equipamientos. Éste se realizó con más profundidad en los equipamientos con un mayor consumo de energía. Fruto de este Diagnóstico se elaboró un Plan de Acción para la introducción de mejoras energéticas. La implementación del Plan se realizó a través del Protocolo de Gestión. Otros elementos importantes del proyecto fueron el Informe Energético, la Contabilidad Energética, la Formación y el Seguimiento.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2006[/data_es]
[client_es]Ajuntament de Sant Just Desvern[/client_es]

autoria

ENT environment & management

data

2006

client

Ajuntament de Sant Just Desvern