El Pla de Gestió Energètica dels Equipaments Municipals de Sant Just Desvern pretenia ser una aposta per promoure una nova cultura de l’energia en l’àmbit d’actuació de l’Ajuntament.

Aquesta Pla desenvolupava uns instruments específics per a la gestió de l’energia i preveia un conjunt d’actuacions de millora energètica en els equipaments i instal·lacions municipals.

A través de la implantació d’aquest Pla es podria assolir una reducció del consum d’energia de l’1,5% anual durant un període de 4 anys, d’acord amb el compromís adquirit en la Declaració de Vilafranca conjuntament amb altres Ajuntaments de la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat.

Per a la realització del Pla de Gestió Energètica es va diagnosticar, d’una banda, la gestió que en el seu moment realitzava l’Ajuntament en matèria energètica, i d’altra banda, es van analitzar els 21 equipaments municipals més importants (Auditories energètiques), la qual cosa va permetre definir un Pla d’Acció i un Protocol de Gestió que foren els eixos del Pla de Gestió Energètica.

autoria

ENT environment & management

data

2006

client

Ajuntament de Sant Just Desvern