La tendència a l’alça del preu dels combustibles posa en risc la viabilitat de part de la flota pesquera, i això comporta una sèrie d’implicacions ambientals, socials i econòmiques que han estat insuficientment analitzades fins a l’actualitat. Aquest estudi, partint de la informació obtinguda en un treball de camp realitzat a la costa del Pacífic de Costa Rica, i dades complementàries espanyoles i globals, mostra que cal fer polítiques actives per afrontar la problemàtica.

En particular es posa èmfasi en com una gestió sostenible que prioritzi l’accés al recurs a la pesca artesanal més sostenible (i per tant amb menor impacte sobre el medi marí, menys rebuig, amb més capacitat de generació ocupació, més accessibilitat a la població amb menor capacitat financera) i més eficient en termes de consum energètic, pot constituir part de la solució a la problemàtica.

autoria

Maria Mestre | Miquel Ortega

data

2012

publicació

ARAG

referència bibliogràfica

Mestre, M., Ortega, M. (2012) Pesca y energía, ¿de la crisis energética a la crisis alimentaria? Informe preparado por el grupo ARAG (Agricultura, Ramaderia i Alimentació en la Globalització) de la UAB.