Els arts de pesca perduts (APP) han esdevingut una problemàtica creixent per a la conservació dels ecosistemes marins i el seu aprofitament sostenible. Els APP, perduts majoritàriament per causes involuntàries tant pels pescadors professionals com esportius, tenen importants efectes sobre les espècies i comunitats marines, a més d’impactes socials en els usos i gestió del territori. els APP poden seguir pescant durant molt temps sense cap control ni aprofitament de les captures, (el que anomenem “pesca fantasma”), poden provocar també un important efecte erosiu sobre les espècies i comunitats bentòniques, molt sensibles a les pertorbacions físiques, i representen una font de contaminació i introducció de material sintètic a la xarxa alimentària.
Durant el període agost-desembre ajudarem a la consultoria Baobab a avaluar els punts forts i aspectes millorables de l’aliança mundial “Global Ghost Gear Initiative”, que és la iniciativa multisectorial més important del món per afrontar aquesta problemàtica.
Si voleu trobar més informació sobre la pesca fantasma i una iniciativa interessant que s’està portant a terme a Catalunya per afrontar-la, trobareu més informació a al web següent: