Skip to main content

A la propera sessió de PensamENTs parlarem sobre el desplegament de la RAP a França i ens centrarem en dos fluxos claus que encara no estan coberts per aquest instrument a Espanya, com ara els tèxtils i els mobles (el desplegament de les dues RAPs està previst a partir del 2026). La sessió serà el proper 3 de juliol a les 12 del migdia sota el títol “La Responsabilitat Ampliada del Productor (RAP) a França: aplicada als productes tèxtils i mobles.” i la convidada serà Anna Bacardit.

França és el país europeu amb més categories de productes cobertes per la Responsabilitat Ampliada del Productor (RAP). Aquesta política ambiental requereix que els productors, importadors i distribuïdors de productes assumeixin la responsabilitat financera i organitzativa de la gestió dels residus generats pels seus productes. Les categories de productes incloses en una RAP són:

 • Embalatge domèstic
 • Equips elèctrics i electrònics (RAEE)
 • Bateriesç
 • Tèxtils
 • Material de bricolatge i de jardí
 • Mobles
 • Pneumàtics
 • Joguines
 • Paper d’impressió
 • Papers gràfics
 • Articles esportius
 • Productes i materials de construcció
 • Substàncies químiques
 • Equips de perforació mèdica per a l’autotractament
 • A més, el 2024 s’hi afegeixen dues categories més: productes sanitaris d’un sol ús i xiclets.

Anna Bacardit és enginyera superior d’organització industrial i màster en gestió ambiental. Actualment treballa com a coordinadora de projectes sobre residus i economia circular a Elcimaï Environnement, enginyeria/consultora francesa. Durant 6 anys va ser responsable del seguiment dels sistemes integrats de gestió de residus, assessorament a les entitats locals i representació a les negociacions nacionals a l’Associació AMORCE (associació de municipis per a la transició ecològica). També va exercir d’adjunta la responsable del Sindicat de Residus SYMOVE (mancomunitat de gestió de residus de l’oest d’Oise) durant 2 anys.

>> Inscripcions AQUÍ