Pagaments per Serveis Ambientals (PSA) són un instrument de política ambiental innovadors que tenen com a objectiu premiar els administradors de recursos naturals a canvi de mantenir o millorar la prestació de serveis dels ecosistemes. Una àmplia varietat de projectes i programes de PSA s’han implementat en els darrers anys, sobretot en els països en desenvolupament, i la possibilitat d’estendre l’aplicació d’aquest instrument a Europa es considera cada vegada més gran. En aquest treball es discuteixen els principis fonamentals de definició i de funcionament dels PSA i es presenten dues iniciatives desenvolupades a Catalunya que poden ser parcialment caracteritzades com PSA: reserves forestals i acords de custòdia del territori. Les iniciatives van ser finançades per l’administració pública i fundacions ambientals, i permeten la conservació dels boscos madurs i valuosos ecosistemes. També es discuteixen les oportunitats i els reptes relacionats en el desenvolupament de nous esquemes de PSA centrats en la prevenció d’incendis forestals a través de la ramaderia extensiva i el desenvolupament dels plans de les conques hidrogràfiques de petita escala relacionats amb empreses privades embotelladores d’aigua. Arribem a la conclusió que el PSA és un instrument de política ambiental prometedor, ja que permet la mobilització de recursos addicionals per a la protecció del medi ambient mitjançant la participació de les empreses privades i fundacions, a més de la sensibilització ambiental.

autoria

Ignasi Puig

data

2011

publicació

Spanish Journal of Rural Development

referència bibliogràfica

Russi, D., Corbera, E., Puig-Ventosa, I., Cazorla-Clariso, X. (2011) Payment for Ecosystems Services in Catalonia, Spain. A review of experience and potential applications. Spanish Journal of Rural Development, Vol. II, Special Issue 1: 87-100.