Aquest matí Juanjo Iraegui (ENT) participa a la taula d’impuls a l’Autoconsum Fotovoltaic a Catalunya. En la reunió de treball, que té lloc a la seu de l’ICAEN (Institut Català d’Energia), es constitueix el grup de treball número 2 de la Taula d’Impuls Fotovoltaic a Catalunya, que treballarà sobre aspectes relacionats amb els instruments de les administracions públiques a Catalunya per afavorir l’autoconsum.

A la Taula, que compta amb la secretaria tècnica de l’Institut Català d’Energia, hi poden participar tots aquells agents públics i privats que puguin i vulguin realitzar aportacions de valor per a què l’autoconsum esdevingui una realitat a Catalunya. Entre d’altres, la Taula té les funcions de ser un punt de trobada de les persones i entitats relacionades amb l’autoconsum fotovoltaic, de dinamitzar l’aportació de solucions per part de tots els integrants de la Taula i de pronunciar-se en relació a les propostes que hi siguin presentades.

Els seus objectius són:

  • Facilitar l’actuació conjunta i la coordinació dels diferents actors implicats en l’autoconsum (administracions públiques, empreses i associacions professionals del sector fotovoltaic, enginyeries, distribuïdores i comercialitzadores d’electricitat, col·legis professionals, associacions de consumidors, fabricants i distribuïdors de bateries, etc.) amb la finalitat d’assolir una millor i més ràpida penetració de l’autoconsum fotovoltaic a Catalunya per avançar cap a un sistema de generació elèctrica més net, més distribuït i amb una major participació ciutadana.
  • Contribuir a avançar en la democratització de l’energia, facilitant que els ciutadans i les empreses puguin generar i gestionar la seva pròpia electricitat renovable, situant-los en el centre del nou model energètic, en línia amb l’estratègia de la Unió Europea “Energia neta per a tots els europeus”
  • Resoldre els principals obstacles: permisos i llicències d’obres, planejaments urbanístics o ordenances municipals que limiten o prohibeixen les energies renovables en els sostres dels edificis, punt de connexió, contracte de connexió amb la distribuïdora, autorització de la Generalitat, relació amb la comunitat de veïns i professionals instal·ladors i projectistes amb la formació adequada.
  • Resoldre totes aquestes problemàtiques i proposar altres mesures que afavoreixin l’autoconsum amb l’objectiu final de fer-ho fàcil al ciutadà.

 

Més informació