El passat mes de juliol la Comissió Europea va fer pública la Comunicació anual sobre les possibilitats de pesca per 2018 en virtut de la Política Pesquera Comunitària (PPC). Es tracta d’un document de consulta que informa anualment sobre els progressos realitzats per aconseguir els objectius de la PPC, els canvis en l’estat de les poblacions, l’aplicació progressiva de l’obligació de desembarcament i, entre d’altres, estableix els principis que basaran les propostes de la Comissió relatives a les possibilitats de pesca de les principals espècies comercials de l’Atlàntic Nord-oriental per l’any 2018. Aquesta comunicació obre doncs la fase de consulta pública que anima a la ciutadania a participar per expressar la seva opinió sobre de quina manera s’han de fixar les oportunitats de pesca.

La Fundació ENT, conjuntament amb altres dotze entitats, ha presentat la seva contribució a la comunicació de la Comissió. En aquesta contribució les organitzacions agraeixen els esforços realitzats per la Comissió però, entre d’altres punts de rellevància, les entitats posen en relleu que l’informe presentat descriu un panorama excessivament positiu. En l’Atlàntic Nord-oriental, per exemple, tal i com es mostra en l’annex de l’informe, amb les dades disponibles en 2015 el 41% de les poblacions avaluades en aquest mar continuen sobrepescades. Un fet preocupant tenint en compte que el termini marcat en la PPC obliga a posar fi a la sobrepesca en aigües europees com a molt tard en 2020, és a dir en poc més de dos anys. Abans d’aquesta data, a més, s’ha de garantir la cobertura total de l’obligació de desembarcament, així doncs els reptes continuen sent importants.

Pel que fa la Mediterrània, la Comissió reconeix alts nivells de sobrepesca i la seva voluntat de prestar una atenció especial a aquest mar, ara bé, la Comissió enumera entre els principals problemes “l’elevat nombre de bucs de pesca artesanal en relació amb els quals els mètodes de control, compliment, supervisió i comunicació de captures (desembarcaments i descarts) són insuficients”. Una afirmació que considerem desafortunada doncs, tot i que som conscients del greu estat d’explotació en el que està sotmès la Mediterrània i la necessitat d’ampliar la informació disponible sobre les dades de captura, la Comissió posa únicament l’accent en aquest punt sobre la flota artesanal, sense esmenar cap de les altres modalitats pesqueres que infringeixen una major pressió sobre els recursos i ecosistemes marins.

Aquesta consulta pública de la Comissió Europea és només l’inici del procés d’establiment de les oportunitats de pesca per 2018. Durant els propers mesos la Comissió proposarà límits de captura específics per a les principals espècies comercials en l’Atlàntic Nord-oriental. Posteriorment, la decisió recaurà sobre el Consell de Ministres de Pesca de la UE que decidirà finalment els límits de pesca. La Fundació ENT seguirà de prop aquestes negociacions per determinar el grau de compliment i aplicació de la PPC.

Nota: Les entitats firmants d’aquesta consulta pública són A.N.A., Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, CREM Cap Blanc, Depana, Ecologistas en Acción, Faunia, Fundació ENT, Fundación Parques Reunidos, Grupu d´Ornitoloxía Mavea, Marefondum, Plataforma “El Chorlitejo”, PROMAR i Zoo Aquarium de Madrid.

Contribució conjunta a la Consulta de la Comissió