El passat mes de juny la Comissió Europea va fer pública la seva Comunicació anual sobre la situació actual de la Política Pesquera Comuna i consulta sobre les possibilitats de pesca per a 2019. Es tracta d’un document que informa anualment sobre els progressos realitzats per aconseguir els objectius de la Política Pesquera Comunitària (PPC) i, entre altres, estableix els principis que basaran les propostes de la Comissió relatives a les possibilitats de pesca, és a dir, quotes, de les principals espècies comercials de l’Atlàntic Nord-Oriental per al 2019. Aquest any, a més, la Comissió inclou en la seva comunicació les poblacions de peixos d’aigües profundes per 2019 i 2020.

Amb aquesta comunicació s’obre així la fase de consulta pública que anima a la ciutadania europea a expressar la seva opinió sobre com s’han de fixar els nivells d’esforç pesquer i les quotes, d’acord amb la política pesquera comuna i en relació amb les recomanacions científiques sobre pesca sostenible.

La Fundació ENT, conjuntament amb altres deu entitats, ha presentat la seva contribució a la comunicació. En ella, les organitzacions agraïm els esforços realitzats per la Comissió però, entre altres punts rellevants, les entitats tornem a insistir un any més en el panorama excessivament positiu sobre l’estat dels recursos presentat per la Comissió.

L’informe de 2018 del Comitè Científic, Tècnic i Econòmic de la Pesca (STECF per les seves sigles en anglès) revela que la sobrepesca continua sent molt elevada. A data de 2016, el 41% de les poblacions de l’Atlàntic Nord-Oriental analitzades continuen sobreexplotades. Una xifra que empitjora en el Mediterrani, on més del 90% de les poblacions avaluades es consideren sobreexplotades i, segons la pròpia Comissió, la situació en aquest mar no ha millorat darrerament. Així doncs, si tenim en compte que el termini legalment vinculant per posar fi a la sobrepesca en aigües europees és, com a molt tard, el 2020, és a dir en poc més d’un any, considerem que hi ha poc marge per a l’optimisme.

Per tot això, entre els punts més destacats sobre la consulta de la Comunicació, les entitats hem volgut ressaltar la necessitat que les propostes sobre les possibilitats de pesca per a 2019 no superin el consell científic, tant per a les poblacions objectiu com per a les captures accessòries i, pel que fa les poblacions d’aigües profundes, considerem que la Comissió no ha de proposar nivells que propicien la sobrepesca d’aquestes espècies, doncs, a més, des d’un punt de vista biològic, es tracta d’espècies clarament vulnerables.

Aquesta consulta pública de la Comissió Europea és només el començament del procés d’establiment de les oportunitats de pesca per a 2019. Durant els pròxims mesos la Comissió proposarà límits de captura específics per a les principals espècies comercials a l’Atlàntic Nord-Oriental (incloses les espècies de profunditat). Posteriorment, la decisió recaurà sobre el Consell de Ministres de Pesca de la UE que decidirà finalment els límits de pesca. Un any més la Fundació ENT seguirà de molt a prop aquestes negociacions amb l’objectiu de poder determinar el grau de compliment i aplicació de la PPC.

Nota: Les entitats signants d’aquesta consulta pública són A.N.A., Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, Depana, Ecologistas en Acción, Fundació ENT, Fundación Lonxanet, Grupu d´Ornitoloxía Mavea, Plataforma “El Chorlitejo”, PROMAR i Verdegaia.

 

Contribució a la comunicació