Aquest dimarts 22 de març, Pablo Pellicer (ENT) va participar al CONAMA Local de Zaragoza, amb la ponència de “Cómo diseñar una tasa municipal de residuos según la nueva Ley de residuos”, emmarcada dins de l’espai “Acelerando la economia circular a través de una nueva planificación municipal”, que també va comptar amb la presència de Josep Maria Tost (consultor), Marina Boadella (Ajuntament de Ciudad Real), Luis Medina (Ajuntament de Málaga), Ricardo Luis Izquierdo (Ajuntament de Fuenlabrada) i Luis Moreno (Fundación Ecolec).

Durant la presentació, Pablo Pellicer va assenyalar les principals novetats legislatives pel que fa a taxes de residus, en contrast amb la situació actual de les taxes espanyoles[1]. Així, va ressaltar que “un 2,4% de municipis encara no compten amb taxa ni figura de cobrament específica pels residus”, mentre que, els que si que en tenen “mantenen una escassa presència d’incentius ambientals”. Alhora, “el grau de cobertura global és del 71,8%, lluny de la completa cobertura de costos exigida per la llei pel 2025”.

L’espai de debat va centrar-se en els reptes de la planificació municipal per a la gestió de residus, focalitzant en la importància d’avançar cap a models de “taxa justa” i la individualització de les recollides selectives com a eines essencials per progressar en la millora de la gestió dels residus municipals. No en va, tal i com s’havia presentat prèviament, la nova llei de residus incorpora per primer cop el concepte de “pagament per generació”. Si bé la llei no obliga la seva aplicació, la inclusió en el marc legal consolida aquest concepte com a eina per assolir majors quotes de recollida selectiva que permetin incrementar i millorar la recirculació de materials i fomentar així l’economia circular.

 

[1] D’acord amb l’estudi “Las tasas de residuos en España 2022” de l’Observatori de la Fiscalitat dels Residus (Fundació ENT).