“Optiming FORest management decisions for a low carbon, climate resilient future in Europe” (OptFor-EU) és un projecte de quatre anys finançat per Europa, per donar suport als boscos de la UE en la seva capacitat de mitigar i adaptar-se al canvi climàtic. El projecte explora les pràctiques de gestió, la prestació de serveis ecosistèmics i el dipòsit de CO2 que proporcionen els boscos, millorant la resiliència i les seves capacitats per mitigar el canvi climàtic a 9 països europeus.

ENT contribueix al desenvolupament d’estratègies de participació dels grups d’interès i a l’inventari de grups d’interès rellevants del cas pràctic espanyol a Extremadura, així com contribueix al desenvolupament del Sistema de Suport a la Decisió amb dades. Al lloc web d’OptFor-EU podeu trobar les últimes notícies del projecte, esdeveniments, casos pràctics, coneixements generats pel projecte i molt més.