Skip to main content

El projecte OptFor-EU ha posat en marxa una enquesta en línia entre experts per impulsar els esforços de mitigació i adaptació al canvi climàtic. L’enquesta, titulada “Enquesta a experts sobre factors institucionals i de governança per a l’adopció de mesures de lluita contra el canvi climàtic”, té per objectiu detectar llacunes institucionals, possibles obstacles polítics i solucions innovadores a diferents nivells de governança, com el comunitari, el nacional, el regional i el local.

L’enquesta web està dissenyada per aprofundir els factors contextuals i explorar les possibilitats de suport polític, alhora que s’identifiquen els factors obstaculitzadors a diferents nivells. El qüestionari s’adreça específicament a persones que exerceixen funcions administratives, funcionals i de presa de decisions relacionades amb l’adaptació al canvi climàtic i la mitigació dels seus efectes al sector forestal. Això inclou propietaris forestals, parts interessades del sector industrial, responsables polítics, consultors, representants de les ONG i funcionaris de xarxes d’agències forestals.

Entre les àrees d’interès principals de l’enquesta figuren la comprensió de la rellevància de les polítiques existents i l’obtenció de respostes obertes per demanar informació basada en els coneixements especialitzats dels enquestats. S’avaluaran factors com el marc normatiu, els problemes de coordinació, les barreres de comunicació, els obstacles burocràtics i la diversificació de les fonts de finançament per determinar-ne l’impacte en les iniciatives relacionades amb el clima.

L’enquesta inclou nivells geogràfics i administratius, incloses les entitats de la UE, nacionals, regionals i locals. Mitjançant la participació de les parts interessades a tots aquests nivells, OptFor-EU pretén crear una comprensió global dels reptes i oportunitats associats a les mesures contra el canvi climàtic. Els resultats contribuiran a donar forma a polítiques i estratègies eficaces per a l’adaptació al clima i la mitigació dels seus efectes, especialment al sector forestal i les cadenes de valor relacionades.

Segueix les xarxes del projecte i estigues informat dels avenços:

X: https://twitter.com/OptForEU
LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/optfor-eu/