El projecte BBI-JU Biocircularcities – Exploring the circular bioeconomy potential in cities. Proactive instruments for implementation by policy makers and stakeholders – llança un nou lloc web i presenta una agenda completa per a les properes setmanes amb l’inici dels living labs locals i la celebració de la primera Assemblea del consorci.

El nou web https://www.biocircularcities.eu és una finestra al projecte Biocircularcities que permetrà als visitants seguir els avenços cap al desenvolupament de models econòmicament i mediambientalment eficients de residus orgànics en tres àrees pilot. A més d’informació de fons rellevant i novetats periòdiques sobre el projecte, el lloc web donarà la possibilitat d’accedir als resultats clau del nostre treball un cop estigui disponible.

El primer grup de living labs es durà a terme durant el mes de març a les tres territoris pilot: Àrea Metropolitana de Barcelona (ES), Ciutat Metropolitana de Nàpols (IT) i Regió de Pazardzhik (BG). Aquests tres àmbits pretenen ser el patró de tres situacions diferents en què estudiar les cadenes de gestió i valorització dels bioresidus, respectivament, dels residus municipals, de les activitats agroindústries i del sector forestal.

Durant la vida del projecte (fins al setembre de 2023) es realitzaran tres living labs a cada àrea pilot cada 6 mesos i una conferència al final presentarà els resultats del projecte principal. Els living labs tenen com a objectiu promoure el debat i l’intercanvi d’idees al voltant de la bioeconomia circular, centrant-se en la recollida, tractament i valorització de bioresidus en cada territori pilot.

El primer grup de living labs s’organitzarà en línia. El living lab de Barcelona tindrà lloc el 22 de març de 2022, de 15:00 a 17:00, sobre la gestió de la fracció orgànica dels residus sòlids urbans. El living lab de Nàpols tindrà lloc el 25 de març, de 9:30 a 11:30, i parlarà sobre els bioresidus de les cadenes agroindustrials i, finalment, el living labs de Pazardzhik se celebrarà el 31 de març i se centrarà en els bioresidus de les cadenes agroforestals i de processament de la fusta.

Uns 10 actors locals provinents de diferents sectors com empreses privades, administracions locals o universitats seran convidats a debatre sobre les qüestions relacionades amb la qualitat i el tractament i valorització dels bioresidus recollits per separat en bioproductes. Els processos participatius permetran compartir opinions i experiències sobre els reptes que es troben en els actuals sistemes de gestió de bioresidus, històries d’èxit o possibles alternatives en bioeconomia circular per millorar la gestió i/o valorització de les cadenes de bioresidus seleccionades.

La primera Assemblea General del projecte tindrà lloc on-line uns dies abans, els dies 17 i 18 de març, a causa del Covid-19. Durant aquest acte, els socis del Consorci exposaran i discutiran el desenvolupament i l’estat de cada paquet de treball que estructura el projecte. En aquell moment, la majoria d’activitats ja estaran en curs, com la definició de les cadenes d’estudi en cada àrea pilot o la identificació de normatives i bones pràctiques en matèria de gestió de bioresidus, i especialment les relacionades amb la difusió i comunicació. S’analitzaran els avenços aconseguits i els reptes trobats en la recollida de dades durant aquesta primera part del projecte.