L’Observatori de la Fiscalitat dels Residus ha renovat completament el seu lloc web, i alhora n’ha actualitzat alguns apartats d’acord amb les novetats derivades de la recentment aprovada Ley 7/2022, de 22 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

L’Observatori neix el 2018 a iniciativa de la Fundació ENT amb la voluntat de realitzar un seguiment continuat dels instruments de fiscalitat dels residus dins de l’estat espanyol. El seu objectiu és impulsar la utilització de les eines fiscals per finançar i incentivar una millor gestió dels residus.

El seu web compta amb continguts en matèria de taxes de residus, sistemes de pagament per generació i impostos autonòmics. Aquests continguts es van actualitzant amb la incorporació de nous estudis i instruments. A més, inclou informes sobre casos d’interès que puguin servir de referència a les administracions públiques que vulguin adoptar-los, així com un apartat amb nombroses publicacions tècniques i científiques sobre fiscalitat dels residus.